This article is currently locked for editing.

  [Frietopia](/wiki/frietopia) werd vanaf 6 augustus 2008 t/m 31 december 2019 beheerd door de *[Stichting Frietopia](/wiki/stichting-frietopia)*. Hieronder meer informatie over deze stichting.

## Bestuursleden ##
Laatste bestuur:

* Thomas Harings – (voorzitter: 20 oktober 2016 – 31 december 2019; algemeen bestuurslid: 29 maart 2015 – 20 oktober 2016; penningmeester: 6 augustus 2008  – 1 januari 2013)
* Bram Bruines – (penningmeester: 20 oktober 2016 – 31 december 2019; voorzitter; 6 augustus 2008 – 20 oktober 2016)
* Maarten van der Heijden – (algemeen bestuurslid: 20 oktober 2016 – 31 december 2019; secretaris: 6 augustus 2008 - 20 oktober 2016)
* Marc Schoolderman – (secretaris: 20 oktober 2016 – 31 december 2019; penningmeester; 1 januari 2013 - 20 oktober 2016)

Voormalige leden:

* Robert Kleinpenning – algemeen bestuurslid (1 januari 2013 - 29 maart 2015)
* Iris Smits – algemeen bestuurslid (1 oktober 2013 - 20 oktober 2016)

## Documenten ##
De [statuten van Frietopia](/wiki/frietopia-statuten) zijn op de site te bekijken.

## Donaties ##
Donateurs zullen in de lijst met *[Vrienden van Frietopia](/wiki/vrienden-van-frietopia)* worden opgenomen.

Zie ook: [meer over Frietopia](/wiki/frietopia).